Privacy Policy

1. LỜI MỞ ĐẦU VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Tuyên bố về quyền riêng tư này được thực hiện thay mặt cho Learn To Trade

Learn To Trade (“LTT”) là một công ty giáo dục giao dịch và cung cấp một chuỗi nội dung, sản phẩm và dịch vụ liên quan đến các kiểu giao dịch đa dạng, bao gồm nhưng không giới hạn với Ngoại hối, Cổ phiếu, Chỉ số và Hàng hóa. Chúng tôi cam kết tôn trọng sự riêng tư của bạn và giữ thông tin của bạn an toàn. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin rõ ràng về những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Chúng tôi cam kết tôn trọng sự riêng tư của bạn và giữ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư và cookie này cho bạn biết những gì sẽ xảy ra khi Learn To Trade Group thu thập thông tin cá nhân. Chính sách quyền riêng tư và cookie này liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn thông qua các mục sau: –

 • Website và trang đích của Learn To Trade
 • Truyền thông
 • Giới thiệu tiếp thị của bên thứ 3

2. CHÚNG TÔI LÀ AI

Chúng tôi có hai đối tác chính trong Learn To Trade Group, đó là Smart Charts Ltd. Và Capital Index (UK) Ltd, những đối tác mà chúng tôi hợp tác chặt chẽ để mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất trong việc học giao dịch. Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Learn To Trade Ltd. Và các đơn vị liên kết của chúng tôi Smart Charts Ltd. Và Capital Index (UK) Ltd. Được gọi chung là Learn To Trade Group. Mỗi thực thể thu thập hoặc nhận dữ liệu của bạn dưới thông báo bảo mật sẽ thực hiện như một bộ điều khiển dữ liệu. Bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn có thể sử dụng và chia sẻ trong tập thể, thông tin bạn cung cấp và thông tin khác về bạn cho các mục đích được nêu trong thông báo bảo mật, áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để giữ an toàn và bảo mật thông tin của bạn.

Smart Charts Ltd và Capital Index (UK) Ltd có thể có những thông báo về quyền riêng tư cụ thể trên các website của họ vì vậy khi truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ này, vui lòng đảm bảo rằng bạn được thông báo về cách họ cũng sử dụng thông tin của bạn.

3. NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này khi bạn:

 • Đăng ký nhận thông báo Ngoại hối (FX)
 • Đăng ký hội thảo giao dịch ngoại hối
 • Tham gia một hội thảo giao dịch ngoại hối
 • Mua sản phẩm Giáo dục Learn To Trade
 • Đăng ký nhận ấn phẩm hoặc bản tin
 • Điện thoại, viết thư, liên lạc trực tuyến với chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi với thông tin cá nhân của bạn.

Điều này có thể bao gồm thông tin như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, số điện thoại bàn và số điện thoại di động.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để làm như vậy, ví dụ, liên quan đến sức khỏe của bạn nếu bạn yêu cầu hỗ trợ đặc biệt cho một sự kiện. Bất kỳ thông tin như vậy được lưu trữ an toàn trên hồ sơ đại diện của bạn.

4. CHÚNG TÔI DÙNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi sẽ không thuê, trao đổi hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho các tổ chức khác để họ sử dụng trong các hoạt động tiếp thị của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn.

Cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào để xử lý dữ liệu của bạn sẽ phụ thuộc vào các trường hợp được thu thập và sử dụng, nhưng sẽ trong hầu hết các trường hợp thuộc một trong các loại sau:

 • Trường hợp bạn đã thực hiện hành động khẳng định rõ ràng và ngụ ý đồng ý. Ví dụ: nơi bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình thông qua biểu mẫu trực tiếp.
 • Trường hợp bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn theo một cách nhất định.
 • Trường hợp quá trình cần xử lý để thực hiện hợp đồng với bạn; ví dụ: nếu bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, chúng tôi sẽ cần xử lý thông tin của bạn để cho phép chúng tôi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Trường hợp quá trình cần xử lý để chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; hoặc là
 • Trường hợp lợi ích hợp pháp của chúng tôi thể hiện các chức năng của chúng tôi; ví dụ chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn với Smart Charts Ltd và Capital Index (UK) Ltd bởi vì để có được lợi ích cao nhất từ trải nghiệm của bạn với Learn To Trade, bạn cần có quyền truy cập vào thông tin về Smart Charts và Capital Index. Đó là sự quan tâm của chúng tôi để đảm bảo các đại diện của chúng tôi có dịch vụ và kinh nghiệm tốt nhất có thể và do đó chúng tôi coi đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi để chia sẻ thông tin này.

Nếu bạn đã đồng ý, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn cho một số mục đích bao gồm:

 • Để thu thập thông tin cá nhân về bạn, sự quan tâm và sở thích của bạn
 • Chia sẻ thông tin của bạn với Smart Charts Ltd và Capital Index (UK) Ltd, các thành viên của Learn To Trade Group.
 • Gởi bạn thông tin về các hội thảo giao dịch ngoại hối cụ thể mà bạn đã đặt
 • Gởi thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác của Learn To Trade Group bao gồm Smart Charts và Capital Index.
 • Gởi cho bạn thông tin liên quan đến các sự kiện mà Learn To Trade Group có liên quan.

5. CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ

Chi tiết liên lạc của bạn được chia sẻ với LTT SMART CHARTS CONSULTING một công ty đã đăng ký tại Philippines. LTT Smart Charts Consulting là một phần của Learn To Trade Group. Dữ liệu được chia sẻ theo cách của hệ thống tiếp thị quan hệ khách hàng và do đó không có xuất hoặc chuyển giao bên ngoài xảy ra. Dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn trên hệ thống này.

HÃY NHỚ BẤT KỲ THỜI GIAN NÀO BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI Ý ĐỊNH VỀ CÁCH CHÚNG TÔI LIÊN HỆ VỚI BẠN HOẶC YÊU CẦU CHÚNG TÔI NGỪNG LIÊN HỆ VỚI BẠN HOÀN TOÀN BẰNG CÁCH LIÊN HỆ:

data@learntotrade.co.uk  và yêu cầu bằng văn bản đến nhân viên Bảo vệ Dữ liệu, Unit 18 Quayside Lodge, William Morris Way, London SW6 2UZ.

6. NHỮNG CÁCH KHÁC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể tiến hành phần thích thông tin chúng tôi thu thập về bạn để tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để tìm kiếm hồ sơ tương tự của những người đang dụng công cụ tiếp thị trong Facebook và Google. Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong tài khoản Facebook và Google của LTT, tuy nhiên, thông tin của bạn không thể được truy cập bởi Facebook và Google

7. TÔI SẼ ĐƯỢC LIÊN LẠC CHO MỤC ĐÍCH TIẾP THỊ?

Learn to Trade, Smart Charts và Capital Index sẽ chỉ gởi bạn email tiếp thị mà bạn đã đồng ý với điều này và bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật sự lựa chọn của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi giữ về bạn để hiển thị cho bạn các quảng cáo liên quan trên các trang web của bên thứ ba.

8. THÔNG TIN CỦA TÔI SẼ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI MỌI NGƯỜI?

Như được mô tả trước đó, thông tin của bạn sẽ chỉ được chia sẻ trong Learn To Trade Group và cụ thể với các đối tác của chúng tôi trong nhóm đó là Smart Charts và Capital Index.

Chúng tôi có thể chia sẻ với các trang web của bên thứ ba như Google hoặc Facebook một số dữ liệu với các biện pháp bảo mật thích hợp để hiển thị quảng cáo có liên quan trên các trang web của bên thứ ba.

9. LÀM SAO LTT GIỮ ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA TÔI?

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi miễn là cần thiết cho hoạt động có liên quan hoặc cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi thông qua phần Nói Với Chúng Tôi Khi Thay Đổi Mọi Thứ.

Chính sách lưu giữ dữ liệu đầy đủ của chúng tôi có sẵn ở đây.

10. NÓI VỚI CHÚNG TÔI KHI THAY ĐỔI

Bạn có thể giúp chúng tôi cập nhật hồ sơ của chúng tôi bằng cách cho chúng tôi biết khi nào chi tiết liên lạc của bạn và thông tin cá nhân khác thay đổi. Bạn cũng có thể thay đổi suy nghĩ của mình bất cứ lúc nào về cách chúng tôi liên lạc với bạn hoặc yêu cầu chúng tôi ngừng liên lạc với bạn hoàn toàn.

Vui lòng liên hệ

data@learntotrade.co.uk và gởi yêu cầu bằng văn bản đến nhân viên bảo vệ dữ liệu, Learn To Trade, Unit 18 Quayside Lodge, William Morris Way, London SW6 2UZ.

11. TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN CÁ NHÂN LTT GIỮ VỀ TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn và có bất kỳ sự không chính xác nào được sửa chữa. Không có phí cho yêu cầu đầu tiên. Một khoản phí £ 10 có thể được tính cho các yêu cầu tiếp theo. Chúng tôi yêu cầu bạn chứng minh danh tính của mình bằng 2 mẩu giấy tờ tùy thân được phê duyệt. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin trong vòng 1 tháng kể từ khi bạn yêu cầu nếu các yêu cầu phức tạp và nhiều.

Đối với bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với data@learntotrade.co.uk và gởi yêu cầu bằng văn bản đến nhân viên bảo vệ dữ liệu, Learn To Trade, Unit 18 Quayside Lodge, William Morris Way, London SW6 2UZ.

12. COOKIES – CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, thường bao gồm một mã định danh duy nhất được gửi đến máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động của bạn (tất cả được gọi ở đây là “thiết bị”) trình duyệt web từ máy tính của trang web và được lưu trữ trên thiết bị ổ cứng của bạn. Mỗi trang web có thể gửi cookie riêng của mình đến trình duyệt web của bạn nếu tùy chọn của trình duyệt của bạn cho phép. Nhiều trang web làm điều này bất cứ khi nào người dùng truy cập vào trang web của họ để theo dõi lưu lượng truy cập trực tuyến. Các công nghệ tương tự cũng thường được sử dụng trong email để hiểu liệu email đã được đọc hay nếu có bất kỳ liên kết nào được nhấp vào.

Pixel là một lượng nhỏ mã trên trang web hoặc trong thông báo email. Như nhiều dịch vụ đã làm, chúng tôi sử dụng pixel để tìm hiểu xem bạn có phải đã tương tác với một số nội dung web hoặc email nhất định hay không. Điều này giúp chúng tôi đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với LTT.

a) COOKIES BÊN THỨ NHẤT

Cookie của bên thứ nhất được đặt theo tên miền, chẳng hạn như máy tính bạn đang sử dụng để truy cập internet hoặc trang web cụ thể mà bạn đã truy cập.

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie chính, cookie liên tục và cookie phiên.

Một cookie liên tục vẫn còn trên thiết bị của bạn sau khi bạn đã truy cập trang web của chúng tôi. Những cookie này sẽ giúp chúng tôi xác định bạn là khách truy cập duy nhất vào trang web của chúng tôi bằng cách lưu trữ một số được tạo ngẫu nhiên.

Cookie phiên là tạm thời và chỉ tồn tại trong khoảng thời gian bạn truy cập trang web (hoặc cho đến khi trình duyệt bị đóng sau khi truy cập trang web của chúng tôi). Loại cookie đặc biệt này hỗ trợ chúng tôi bằng cách giúp trang web của chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn và lựa chọn của bạn trong khi truy cập trang web của chúng tôi và do đó tránh cho bạn phải nhập lại thông tin. Loại cookie này không chứa thông tin cá nhân và không thể được sử dụng để nhận dạng bạn.

b) COOKIES BÊN THỨ BA

Cookie của bên thứ ba là một cookie không liên quan đến Learn To Trade và được bên thứ ba đặt trên thiết bị của bạn. Xin lưu ý rằng các bên thứ ba khác (bao gồm, ví dụ, mạng lưới quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như dịch vụ phân tích lưu lượng truy cập web) cũng có thể sử dụng cookie mà chúng tôi không kiểm soát. Những cookie này có khả năng là cookie hiệu suất. Các bên thứ ba như vậy có thể đặt cookie trên thiết bị của bạn nhưng các cookie của bên thứ ba này không được kiểm soát bởi Learn to Trade và chúng tôi không thể ngăn các bên thứ ba đó đặt cookie trên thiết bị của bạn. Nếu bạn lo lắng về việc sử dụng cookie của bên thứ ba, bạn nên liên hệ trực tiếp với trang web của các bên thứ ba đó và nhận thông tin chi tiết từ họ về cách từ chối nhận cookie đó.

c) TẠI SAO LTT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ NÀY?

Thông tin được cung cấp bởi cookie có thể giúp chúng tôi hiểu hồ sơ của khách truy cập và giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie và pixel để phân phối quảng cáo, đo lường hiệu suất của chúng và làm cho chúng phù hợp hơn với bạn.

LTT làm việc với các đối tác quảng cáo của bên thứ ba, bao gồm Facebook và Google để tiếp thị các Sản phẩm và Dịch vụ LTT, và thay mặt chúng tôi phục vụ quảng cáo.

d) TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ VỀ COOKIES?

Bạn có thể chặn cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối cài đặt của tất cả hoặc một số cookie (Chẳng hạn như hạn chế cookie của bên thứ ba).

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie (bao gồm cả cookie thiết yếu), bạn không thể truy cập tất cả hoặc một phần của trang web và chức năng của trang web có thể bị suy yếu.

Ngoại trừ các cookie thiết yếu, tất cả các cookie sẽ chỉ được giữ lại trong một khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại.

We would like to inform you that we will be postponing our award-winning forex workshops all over the Philippines as a precautionary measures against COVID-19 outbreak in Metro Manila until further notice. And in light of recent events and facility closures, we have responded immediately to make sure there is zero impact on your safety, security and still maximize your learning experiences with Learn to Trade, hence, everything will be done ONLINE.